سخنگوی شورای نگهبان گفت: عینک سیاست زدگی را رها کنیم و به فکر منافع ملی باشیم.

به گزارش مرور نیوز، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پیام توییتری نوشت: «فرو کاستن رهبری به تنازعات سیاسی ظلم به مردم و منافع ملی است. رویکرد اصلی ایشان در تمامی انتصابات مصالح عالی نظام و انگیزه برای ادامه خدمت است تا نگرش‌های سیاسی. البته بگذریم که برخی تندرو‌ها این رویکرد را قیاس به نفس می‌کنند. عینک سیاست زدگی را رها کنیم و به فکر منافع ملی باشیم».

پیام توییتری کدخدایی

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز