معاون اول رئیس جمهور فردا با همراهی وزیر نیرو و هیئت همراه به کاشان می رود.

به گزارش مرور نیوز، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور فردا به منظور افتتاح پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب کاشان با همراهی رضا اردکانیان وزیر نیرو و هیئت همراه به کاشان سفر می کند.

قرار است در این سفر بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهرستان کاشان، با اعتبار یک هزار و ۳۳۰ میلیارد ریال به بهره برداری برسد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز