اسامی 25 نفره شورای مرکزی حزب راه ملت انتخاب شد.

به گزارش مرور نیوز، اسامی شورای مرکزی حزب راه ملت که در انتخابات این حزب به عنوان اعضای شورای مرکزی برگزیده شدند، اعلام شد.

بر این اساس داریوش ارجمند، نرگس خاتون اسفندیاری، احمد انصاری، داوود باقری، مهدی حسین پور، هادی ذوالفقاری، علیرضا زارع، مصطفی سلیمی، محمد مهدی شادکار، مریم شربت‌دار قدس، مهرخ شهنازی، مسعود ضابطی، علی طالب لو، علیرضا طاهری، امین فروزنده، محسن لک، سید صدرا مرتضوی، نرگس مصطفوی، حسین معینی، زهرا گل معینی، مجید نیری، محمود هادی زاده، سید جواد هاشمی، مجتبی هاشمی و علی وقفی اسامی شورای مرکزی حزب راه ملت به ترتیب حروف الفبا بودند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز