عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود نوشت: FATF ، پالرمو و CFT ابزار سیاسىِ دشمنان تسلط بر ایران است.

به گزارش مرور نیوز، سید مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز در صفحه شخصی خود نوشت: با بررسى سوابق و اسناد FATF که پالرمو و CFT هم جزو آن است به این یقین رسیدم که استکبار و در رأس آن آمریکا، آن معاهدات بین المللى را وسیله و ابزار سیاسى تسلط بر ایران قرار داده است.

پس در این شرایط قهری و ظالمانه تحریم که ما قرارداریم، براى جلوگیرى از خودتحریمى، نباید به آن بپیوندیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز