در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی ، تخلفات و جرایم انتخاباتی فوری و خارج از نوبت رسیدگی می شود .

به گزارش مرور نیوز، نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس ماده ۱۰ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن ماده ۱۷ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۷  قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به تخلفات و جرایم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.

تبصره ۱ تخلفات و جرایمی که به وسیله نامزدها صورت می‌گیرد، پس از برگزاری انتخابات، در شعب رسیدگی به تخلفات و جرایم انتخاباتی در مراکز استان‌ها رسیدگی می‌شود.

تبصره ۲ رسیدگی به جرایم خاص انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت بخش، شهرستان و استان به ترتیب در مراجع صالحه حوزه قضائی شهرستان، مرکز استان و تهران صورت می‌پذیرد.

تبصره ۳ جرایم اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت مرکزی در تهران رسیدگی می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز