کارشناس مسائل سیاسی گفت:جان کری توصیه کرد که مخالفان دولت سوریه در انتخابات شرکت کنند ولی گفته که احتمال رای آوردن بشاراسد کم است و این اظهارات تلاش مجدد برای تخریب صحنه سوریه است.

به گزارش مرورنیوز به نقل از رادیو گفت و گو،  علیرضا میریوسفی رئیس گروه مطالعات خاورمیانه دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه از تلاش مجدد آمریکا در تلاش برای تخریب صحنه سیاسی سوریه است آمریکا مبنی بر تخریب صحنه سیاسی سوریه سخن گفت.

وی با اشاره به موضع گیری اخیر جان کری مبنی بر ماندن بشار اسد گفت: این موضع بصورت نشر خبری است و بیش از اینکه این مسئله را یک موضع رسمی بدانیم تخریب گران صحنه سوریه از راه حل سیاسی، این اخبار را نشر می دهند.

میریوسفی اظهار داشت: در جلسه ای که در حاشیه نشست سازمان ملل برگزار شد جان کری توصیه کرد که به پروسه سیاسی مجال داده شود و مخالفان در انتخاباتی شرکت کنند که بشار اسد یکی از کاندیداهای آن است.

دیپلمات با سابقه کشورمان ادامه داد: البته جان کری در ادامه گفته که احتمال رای آوردن بشاراسد کم است و این اظهارات تلاش مجدد برای تخریب صحنه سوریه است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز