علیرضا کاظمی از خبر تصویب و الحاق کشورمان به کنوانسیون لغو تصدیق مجدد اسناد خارجی به عنوان خبری مسرت‌بخش برای اتباع و بخش خصوصی یاد کرد.

به گزارش مرور نیوز، برناسکنی دبیر کل سازمان حقوق بین‌الملل خصوصی در دیدار با علیرضا کاظمی ابدی سفیر کشورمان در هلند با اشاره به تدوین بیش از چهل کنوانسیون و سند بین المللی در حوزه حقوق بین الملل خصوصی توسط سازمان مزبور، از خبر تصویب و الحاق کشورمان به کنوانسیون لغو تصدیق مجدد اسناد خارجی (آپوستیل) به عنوان خبری مسرت‌بخش برای اتباع و بخش خصوصی یاد کرد و گفت:  عضویت در این کنوانسیون یکی از شاخص‌های مطلوبیت یک کشور برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می‌شود و در ارزیابی‌های بین‌المللی مد نظر قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به سفری که به ایران داشته و ظرفیت بسیار بالای بخش حقوقی ایران، اظهار امیدواری کرد که این زمینه‌ای برای همکاری‌های رو به رشد آینده کشورمان با این سازمان باشد.

علیرضا کاظمی ابدی سفیر ایران در هلند نیز با تأکید بر ارتباط مستقیم فعالیت‌های این سازمان و کنوانسیون‌های مختلف آن با حقوق و رفاه آحاد مردم و فعالان اقتصادی، ضمن یادآوری مفید و حتی ضروری بودن شماری از اسناد سازمان حقوق بین‌الملل خصوصی برای ارائه تسهیلات حقوقی و تسریع ارتباطات بین المللی و رفع بسیاری از موانع اداری و حقوقی، اظهار کرد: با این وجود، اجرای این کنوانسیون‌ها از لحاظ اداری و حقوقی نیاز به تغییر فرایندهای معمول داخلی دارند؛ لذا همکاری دبیرخانه سازمان با دولت‌ها در مرحله بررسی کارشناسی و همچنین آمادگی برای اجرای آن‌ها ضروری است.

در همین راستا، طرفین همکاری و مشارکت سازمان‌های حقوقی و نهادهای دانشگاهی کشورمان با سازمان یاد شده را نیز مورد بررسی قرار دادند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز