مجلس کلیات لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو را به تصویب رساند .

به گزارش مرور نیوز، نمایندگان مجلس در جلسه امروز  مجلس کلیات لایحه موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو را بررسی کرده و در نهایت آن را به تصویب رساندند. براساس این موافقتنامه موقت منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو تشکیل می‌شود .

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز