مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین ایران و اداره کل گمرک ویتنام را تصویب کرد.

به گزارش مرور نیوز، در جلسه علنی امروز مجلس لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک  ویتنام را با ۱۶۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک ویتنام شامل یک مقدمه و بیست و یک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بر مبنای تبصره یک این ماده واحده در اجرای مواد (۱۴)، (۱۶)، و (۲۱) این موافقتنامه رعایت اول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیستم و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلام ایران الزامی است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز