فایوکوفسکی امروز با حضور در محل وزارت امور خارجه با محمد جواد ظریف ، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد .

به گزارش مرور نیوز، سفیر جدید جمهوری لهستان با حضور در وزارت امور خارجه ، رونوشت استوار‌نامه خود را تقدیم وزیر امور خارجه کشورمان کرد. ماچئی فایوکوفسکی امروز با حضور در محل وزارت امور خارجه با محمدجواد ظریف دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تسلیم وزیر امور خارجه کرد. 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز