مشاور وزیر کشور در دولت نهم با بیان اینکه اصولگرایان مشکل بنیادین دارند، گفت: آنان هیچ شخصیت کاریزماتیک برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو ندارند.

به گزارش مرورنیوز، خلاف آنچه که زعمای اصولگرا می پنداشتند، حذف احمدی نژاد از دایره مهره های موثر در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم منجر به ایجاد وحدت و نزدیکتر شدن آحاد فعالان اصولگرا نشد؛ یکی از سوال های بی جواب این روزهای فضای سیاسی ایران، آینده سبد رای حامیان گفتمان احمدی نژاد و شخص او است.

عبدالرضا داوری یکی از چهره های همچنان وفادار به محمود احمدی نژاد در گفت وگویی با خبرنگار مرورنیوز مشکل اصولگرایان را نوع نگاه آنان به مسائل جامعه عنوان کرد و گفت: اصولگرایان مشکل بنیادین دارند؛ مشکل آنها نه فقدان چهره کاریزماتیک است و نه نداشتن ساختار مناسب برای ایجاد وحدت؛ بلکه مشکل آنها اساسی تر از این حرف ها است.

وی ادامه داد: اصولگرایان به خاطر نگاه اشتباه و امنیتی که به تمامی مسایل و نقصان های موجود سطح جامعه دارند، توانایی کافی برای پی ریزی یک نقشه راه مناسب برای رفع معضلات ندارند. آنان به دلیل همین نگاه امنیتی و مشکل دار خود، تا کنون در ارتباط گرفتن با جامعه پیرامونی خود و بسیط کردن مساحت حامیان خود، دچار عقب افتادگی های فراوان بوده اند.

این یار نزدیک احمدی نژاد همچنین در باره احتمال فعالیت تیم احمدی نژاد بعد از حذف او از دور رقابت ها با قبول نصیحت غیرآمرانه رهبری، اظهار داشت:وقتی رهبری حضور احمدی نژاد را در رقابت ها به صلاح  نداستند، به تبع،این نهی رهبری شامل هر گونه فعالیت انتخاباتی و میدانی خود او و حامیانش در عرصه انتخابات هم می شود و شایعه حمایت احمدی نژاد از کاندیدایی شبه خود و به نوعی ارائه بدلی از خود در انتخابات آتی مثل دکتر الهام یا ثمره هاشمی را  نیز شدیدا رد می کند.

او همچنین یادآور شد: در  29 اردیبهشت یک رای داریم که آن را به شکل مخفی به صندوق خواهیم انداخت.

داوری با تاکیدی دوباره بر مواضع قبلی خود،عنوان کرد:با فرض اینکه حضور دکتر احمدی نژاد در انتخابات 96 موجب دوقطبی شدن جامعه و خلاف "مصلحت" رییس جمهور سابق و کشور است، لذا هر نوع حضور انتخاباتی و حمایت ایشان از کاندیدای دیگر نیز زمینه دوقطبی شدن جامعه را فراهم خواهد کرد؛ لذا از آنجاکه التزام به شی، موجب التزام به لوازم شی نیز هست، التزام به "پرهیز از دوقطبی شدن جامعه"، موجب التزام به "پرهیز از هرنوع کنش انتخاباتی" اعم از کاندیداتوری دکتر احمدی نژاد یا حمایت ایشان از کاندیداتوری دیگران خواهد بود.

این فعال رسانه ای با بیان اینکه نهی رهبری برای احمدی نژاد فقط مختص به همین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده است، تصریح کرد: مقام معظم رهبری هیچ قید عام و تامی را برای او در نصیحتشان استفاده نکردند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز