محسنی بندپی در جلسه ستاد امنیت انتخابات استان تهران گفت : کشوری در دنیا وجود ندارد که همانند ایران بطور منظم و مستمر در آن انتخابات برگزار شود.

به گزارش مرور نیوز، استاندار تهران گفت :‌ انتخابات دور یازدهم مجلس شورای اسلامی به واسطه اعمال تحریم های ظالمانه و تحمیل جنگ اقتصادی در ‌شرایط کنونی بسیار مهم است. 

استاندار تهران تصریح کرد: در حال حاضر استکبار به سرکردگی آمریکا سرنگونی نظام را دنبال می کند و البته شاخصه مشروعیت نظام انتخابات است. همه ما تکلیف داریم تا بسترهای حضور پرشور مردم در انتخابات و افزایش اعتماد عمومی به نظام را  ایجاد  کنیم.

محسنی بندپی اظهار کرد: وظیفه ستاد امنیت انتخابات ایجاد اطمینان بخشی بالا برای حضور مردم در انتخابات  طبق دوره های قبل است.

وی افزود:‌در کشورهایی که داعیه دموکراسی دارند، بعضا با اتفاقاتی در فرآیند انتخابات مواجه می شویم که خیلی ساده از کنار این تخلفات عبور می کنند. 

استاندار تهران تصریح کرد: برای ستاد انتخابات و ستاد امنیت انتخابات استان تهران ملاک  اعمال و اجرایی کردن قانون است و اثبات بی طرفی کامل از سوی دولت یک اصل اطمینان بخش برای شرکت  مردم در انتخابات است.

وی بیان کرد:‌فرمانداران باید در برقراری شرایط یکسان برای تمامی کاندیداها در بهره‌مندی از امکانات دولتی در زمان تبلیغات فراهم کنند. 

محسنی‌بندپی اظهار کرد: باید از تجربیات گذشته بهره بگیریم و شرایطی فراهم کنیم  که مردم مجبور نباشند برای رای دادن ساعت ها در صف بایستند.

وی افزود:‌هر رأی مردم بمنزله افزایش مشروعیت و به تبع آن افزایش  قدرت چانه زنی نظام در محافل بین المللی است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز