رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران‌ و انگلیس گفت : اقدام انگلستان در توقف نفتکش ایرانی در جبل الطارق، پوچی ادعای اروپایی ها را ثابت کرد .

به گزارش مرورنیوز، مصطفی کواکبیان در توئیتر مطلبی درباره توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق از سوی انگلستان منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:

به عنوان رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران‌ و انگلیس می‌گویم؛ اقدام انگلستان در توقف نفتکش ایرانی در جبل الطارق اولا؛ نوعی راهزنی دریایی ثانیا؛ خصومت غیر قانونی باایران ثالثا؛ بی حیثیتی مجدد انگلیس در فرمانبری از آمریکا و رابعا؛پوچی ادعای اروپایی هابرای تداوم برجام را به اثبات رساند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز