وزیر دفاع تأکید کرد: در ساخت مسکن باید با گذر از روش‌های سنتی و با استفاده از ظرفیت‌های گوناگون مالی، مشارکت بخش خصوصی و بهره گیری از زمین های نیروهای مسلح، ساخت و تأمین مسکن مورد نیاز نیروهای مسلح را به شیوه صنعتی جلو ببریم.

به گزارش مرور نیوز، امیر سرتیپ امیر حاتمی  امروز در نشست هماهنگی ساخت و تأمین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی که با حضور وزیرراه و شهرسازی ، نمایندگان ستاد کل نیروهای مسلح ،معاونین هماهنگ کننده ارتش، سپاه، ناجا و وزارت دفاع، مدیران عامل بنیاد های تعاون نیروهای مسلح و معاونین هر دو وزارتخانه در ستاد وزارت دفاع برگزار شد، اظهار داشت: در تلاش هستیم با به کارگیری مناسب همه ظرفیت های نیروهای مسلح و کشور ظرف  مدت ۳ سال پروژه تأمین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را با مشارکت وزارت راه و شهرسازی به نتیجه برسانیم.

وی  گفت: از آنجایی که کارکنان نیروهای مسلح نقش محوری و اساسی در تأمین امنیت ملی و امنیت اجتماعی دارند لذا تأمین و ساخت مسکن برای این قشر از اهمیت به سزایی برخوردار است.

وزیر دفاع با بررسی فعالیت های انجام شده در هر دو وزارتخانه در خصوص تأمین مسکن تأکید کرد: در ساخت مسکن باید با گذر از روش‌های سنتی و با استفاده از ظرفیت‌های گوناگون مالی، مشارکت بخش خصوصی و بهره گیری از زمین های نیروهای مسلح،  ساخت و تأمین مسکن مورد نیاز نیروهای مسلح را به شیوه صنعتی جلو ببریم.

وزیر دفاع در ادامه با تأکید بر برنامه‌ریزی اصولی ساخت محله، سرمایه گذاری در صندوق یکم  به عنوان بخشی از منبع تأمین مالی، سرمایه گذاری برای خرید ۴۷ هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور، مشارکت در ساخت و تأمین مسکن در ۲۱ استان، احصا زمین های نیروهای مسلح و اقدام برای تغییر کاربری و دریافت منابع مالی از بانک ها را از شورای راهبری وزارت دفاع مطالبه کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز