وزیر کشور در تشریح زمینه های برنامه های بلند مدت مورد نظر با اشاره به اینکه خانواده و مدرسه دو نهاد اصلی برای انجام اقدامات مؤثر بلند مدت در حوزه گسترش حجاب و عفاف است.

به گزارش مرور نیوز، در نشست مشترک هم اندیشی وزرای کشور و علوم، تحقیقات و فناوری با روسای دانشگاههای کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به مأموریت وزارت کشور در عرصه هماهنگی بین بخشی در کشور که با رویکرد بررسی موضوعات کلان در حوزه های مختلف و ساماندهی اقدامات پیرامون آن دنبال می شود، به موضوع حجاب و عفاف و زمینه های اخلاقی و فرهنگی مرتبط  به عنوان یکی از موضوعات فرهنگی و اجتماعی کلان پرداخت و اهمیت ابعاد و آثار مختلف فرهنگی و اجتماعی آن و همچنین موضوعیت اجرا و رعایت آن در ذیل احکام الهی را تشریح کرد و خواستار برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت در این ارتباط در حوزه عمومی شد.

وزیرکشور به اولویت های کوتاه مدت مورد تاکید در این حوزه اشاره کرد و گفت: اولویت های حجاب و عفاف در حوزه عمومی تعیین شده است که برخورد با مظاهر سازمان یافته کشف حجاب، مبارزه با شبکه های فساد، توجه به رعایت چارچوب های قانونی مرتبط در ادارات مختلف و  اماکن عمومی از جمله بیمارستان و دانشگاهها، از این جمله است.

رحمانی فضلی در تشریح زمینه های برنامه های بلند مدت مورد نظر با اشاره به اینکه خانواده و مدرسه دو نهاد اصلی برای انجام اقدامات مؤثر بلند مدت در حوزه گسترش حجاب و عفاف است، افزود: در این راستا، باید پیوندی عمیق میان دانشگاه و خانواده ها ایجاد کنیم.

وزیر کشور با نفی نگاه سلبی به دانشگاهها، دانشگاه را مرکز نخبگان علمی کشور دانست و با اشاره به نقش بسیار زیاد دانشگاه در تغییرات اجتماعی گفت: نگاه ما به دانشگاه، نگاه ایجابی و تاثیرگذاری است و از همین منظر تلاش می کنیم در محیط دانشگاهی، تغییر و تحولات در مسیر تحقق ارزش های اخلاقی و احکام الهی  جهت یابد و حداقل های قانونی رعایت شده و تاثیرگذاری مثبتی در جامعه داشته باشد.

رحمانی فضلی بر اهمیت استمرار در مسائل اجتماعی تاکید کرد و گفت: ذات مسائل اجتماعی به استمرار گره خورده است و نباید با این مسائل مقطعی و موقت برخورد کنیم. این موضوعات پیچیده و چند وجهی هستند، چرا که انسان موجودی پیچیده و چندوجهی است.

وزیرکشور با مرور نتایج برخی پژوهش ها، وضعیت سنجی ها و پیمایش های مرتبط در این عرصه یادآور شد: در حالی که کمتر از ۵ درصد مردم جامعه مُصر به بدحجابی هستند؛ اما این تعداد محدود در جامعه نمود پیدا می کند و در میان متدینین دغدغه هایی ایجاد می کند. این در حالی است که با توجه به تأکید بر اجرای قانون در جامعه در حوزه های اجتماعی در سال های اخیر، التزام اجتماعی ایجاد شده و قانون بر کلیت عرصه های اجتماعی حاکم است؛ لکن برخی مظاهر همچنان موجب یأس و ناامیدی است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز