مشاور رئیس‌جمهوری گفت: اگر خواستار مصالحه‌اید با ظریف طرف هستید، سردار سلیمانی هم پشتیبان اوست.

به گزارش مرور نیوز، حسام‌الدین آشنا در توییتر خود نوشت: اگر خواستار مصالحه‌اید با ظریف طرف هستید؛ سردار سلیمانی هم پشتیبان اوست.

اگر خواستار مبارزه‌اید با سردار سلیمانی طرف هستید؛ ظریف هم پشتیبان اوست.

می دانید چرا؟ چون یک ملت ایران فقط یک رهبر، یک رییس جمهور و یک ستاد کل نیروهای مسلح دارد.

در ایران از تیم ب خبری نیست.

خیالتان راحت

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز