معاون اول رئیس جمهوری نوشت: جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند نقش آفرینی روزنامه نگاران آزاد، اخلاقی، حرفه ای وشجاع و رسانه های مستقل و برکنار ازمنافع شخصی و جناحی است.

به گزارش مرور نیوز،  اسحاق جهانگیری  امروز چهارشنبه با تبریک روز خبرنگار نوشت: ١٧ مرداد سالروز شهادت خبرنگار شجاع ایرانی ⁧ صارمی ⁩ به دست عوامل جهل و جور، روز بازشناسی منزلت خبرنگاران، روزنامه نگاری و رسانه است.

معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند نقش آفرینی روزنامه نگاران آزاد، اخلاقی، حرفه ای وشجاع و رسانه های مستقل و برکنار از منافع شخصی و جناحی است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز