معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به دستور صریح رئیس جمهوری گفت: از نظر شورای عالی امنیت ملی از هیچ نماینده ای شکایت نشده است.

به گزارش مرور نیوز، حسینعلی امیری در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رئیس جمهوری به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دستور داده اند که از دو شخصی که شکایت شده بود انصراف بدهند و شکایت هایشان را پس بگیرند.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری بیان کرد: بنابراین از نظر شورای عالی امنیت ملی از هیچ نماینده ای شکایت نشده  و این دستور و تاکید صریح آقای روحانی رئیس جمهوری است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز