قائم مقام وزیر کشور با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل موجب بازدارندگی دشمن می شود گفت: بسیاری از کارخانه های ما در زمان جنگ تحمیلی به دلیل نبود پدافند غیرعامل آسیب دیدند.

به گزارش مرورنیوز، محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور، صبح امروز در کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و توسعه پایدار گفت: وقتی در همه طرح های اساسی کشور اصول پدافند غیرعامل اجرایی شود دشمن به خود اجازه نمی دهد به کشور نزدیک شود و اگر هم بیاید باید هزینه های سنگینی متحمل شود.

وی ادامه داد: ما اگر اول جنگ پدافند غیرعامل داشتیم دشمن نمی توانست به راحتی به کشور تهاجم کند.

با این حال در مناطق نظامی پدافند غیرعامل داشتیم اما در سراسر کشور این پدافند غیرعامل وجود نداشت و همین امر باعث شد که بسیاری از کارخانه های ما در جنگ تحمیلی آسیب ببیند.

مقیمی در ادامه خاطرنشان کرد: امنیت ملی به معنای حفظ و ایجاد وضعیتی است که در آن منافع حیاتی کشور از تهدید موسوم باشد و در این جا است که اهمیت پدافند غیرعامل مشخص می شود.

وی پدافند غیرعامل را مجموعه ای از اقدامات غیر مسلحانه دانست که باعث افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، ارتقای پایداری ملی در زمان حمله دشمن است.

قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه رهبر انقلاب در سال82 سیاست های پدافند غیرعامل را ابلاغ کرده اند تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه هم به این مهم توجه شده و اکنون همه طرح های عمرانی و صنعتی مهم کشور باید پیوست پدافند غیرعامل داشته باشند.

مقیمی در پایان اظهارداشت: ما اگر خواسته باشیم به توسعه دست یابیم باید به امنیت ملی توجه کنیم و پدافند غیرعامل عاملی است مهم در تامین امنیت کشور است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز