در راستای طرح استقبال از مهر شستشوی مدارس محدوده ناحیه3 توسط اداره خدمات شهری و محیط زیست انجام شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه شش ؛ در راستای طرح استقبال از مهر شستشوی مدارس ناحیه3  به مناسب آغاز سال تحصیلی انجام شد.

سیفعلی واحدی مدیر اداره خدمات شهری و محیط زیست ناحیه گفت :  با توجه به آغاز بهار علم و تربیت و با توجه به تاکید مدیریت شهری مبنی بر ارتباط و تعامل با مدارس ، اقدام به شستشوی نما و داخل مدارس کرد.

در این راستا ضمن شستشوی تمامی مدارس اقدام به نصب بنر های محیط زیستی و مشارکت در جشن بازگشایی شده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز