مبارزه با جانوران موذی توسط واحد ساماندهی اداره خدمات شهری ناحیه 2،در خیابان ایتالیا مجتمع سهیل و محدوده خیابان کارگر پاکسازی و طعمه‌گذاری شد.

به گزارش مرور نیوز، به منظور مبارزه و جلوگیری از ازدیاد و تکثیر جانوران مضر شهری از جمله موش و در راستای تامین رفاه حال شهروندان مکان های آلوده شناسایی شده در محدوده ناحیه ۲ طعمه گذاری شد.
در این خیابان حدود 15 نقطه آلوده شناسایی و اطلاع رسانی‌ها و هشدارهای لازم به شهروندان از طریق نصب پلاکارد در نقاط پرتردد انجام شد.
وی با اشاره به اینکه رعایت نکردن بهداشت عمومی، ریختن زباله در کنار انهار و ... از عوامل اصلی افزایش موش است.

برگزاری کارگاه آموزشی تفکیک پسماند در دبستان دخترانه  ایمان  در سطح ناحیه 2

اداره بازیافت ناحیه 2اقدام  به برگزاری کارگاه آموزشی تفکیک پسماند در دبستان دخترانه  ایمان کرد.

در راستای اجرای طرح تفکیک زباله خشک و تر و ارتقاء فرهنگ تفکیک پسماندخشک وهمچنین آموزش چهر ه به چهره  تفکیک پسماند  اداره بازیافت ناحیه  2اقدام  به برگزاری کارگاه آموزشی تفکیک پسماند در دبستان دخترانه  ایمان کرد. در این برنامه دانش آموزان با انواع زباله ،چگونگی تفکیک آنها و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی آشنا شدند.

 

 پاکسازی تراکت وپوسترهای تبلیغاتی غیر مجاز در سطح ناحیه2

واحد زیبا سازی شهرداری ناحیه 2 در راستای بصری شهری اقداماتی در این خصوص انجام داد.

امحاء دیوار نویسی و رنگ آمیزی المان های شهری و پاکسازی کافو برق وجمع آوری تابلو فاقد مجوز در سطح محدوده ناحیه صورت گرفت. ، همچنین تبلیغات غیر مجاز نیزپاکسازی شدند .

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز