معاون مالی و اقتصادشهری شهرداری منطقه 6 از اعطای تسهیلات تشویقی به شهروندان قلب تهران خبر داد و گفت: شهروندانی که تا پایان آذر نسبت به پرداخت عوارض معوقه خود اقدام کنند از این تسهیلات برخوردار می شوند.

به گزارش مرور نیوز، مهدی اسدبیگی با اشاره به اینکه سقف این تسهیلات 70 درصد است گفت: بدهکاران عوارض نوسازی در قلب تهران می توانند با پرداخت یک جا عوارض معوقه خود  از 50 درصد تسهیلات جرائم دیرکرد عوارض نوسازی برخوردار می شوند.

وی با بیان اینکه شهروندان به منظور آسایش بیشتر می توانند از پرتال اینترنتی شهرداری تهران استفاده کنند، توضیح داد: شهروندان می توانند با مراجعه به نشانی www.tehran.ir و پرتال اداره کل تشخیص و وصول درآمد به نشانی http://daramad.tehran.ir و همچنین با مراجعه به ادارات درآمد شهرداری منطقه 6 یا دفتر خدمات الکترونیک شهر، نسبت به پرداخت عوارض و جرائم آن اقدام کنند.

معاون مالی و اقتصادشهری شهرداری منطقه 6 اعطای تسهیلات تشویقی برای شهروندان را در راستای مصوبه شورای شهر تهران دانست و اشاره کرد: بر اساس این مصوبه شهروندانی که تا پایان سال 94 نسبت به پرداخت عوارض اقدام نکرده اند می توانند از این تسهیلات برخوردار شوند.

او ادامه داد: بر همین اساس چنانچه بدهکاران شهرداری تهران، چک ها و اسناد برگشتی خود که سررسید آنها تا پایان سال 94 است را به طور نقدی و یکجا پرداخت کنند نسبت به اعطای مزایا و تسهیلات تشویقی بین 20 تا 80 درصد خسارت تاخیر به آنان اقدام می شود.

اسدبیگی همچنین تصریح کرد: مالکان و مودیانی که مجموع بدهی نکول شده آنها بیش از مبلغ یک و نیم میلیارد ریال است و تسهیلات تشویقی جریمه دیر کرد آن حداکثر بیست درصد بوده مشمول تسهیلات تشویقی نمی‌شود. همچنین مالکان و مودیانی که مجموع بدهی نکول شده آنها کمتر از پانصد میلیون ریال است و تاریخ سررسید اسناد نکول شده آنها تا انتهای۱۳۹۴  است از هشتاد درصد تسهیلات تشویقی برخوردار می‌شوند.

اسدبیگی توضیح داد: تسهیلات تشویقی مذکور شامل بدهی وزارتخانه،سازمانها، دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی وابسته دولت و نهادهای و موسسات عمومی غیر دولتی نمی‌شود.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری منطقه 6 با بیان اینکه عوارض پایدار شهری شامل عواض نوسازی ، عوارض کسب و پیشه ، بهای خدمات مدیریت پسماند و عوارض خودرو می شوند،گفت: شهروندان با پرداخت به موقع این عوارض زمینه توسعه و عمران هر چه بیشتر پایتخت را فراهم می کنند.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز