اداره HSE-IMS منطقه 6 نسبت به تجهیز جعبه کمک های اولیه در ساختمان های تابعه شهرداری منطقه 6 اقدام کرد.

به گزارش مرور نیوز،کسائیان معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 6 با اعلام این خبر افزود: حوادث و اتفاقات غیر قابل پیش بینی دائما در اطراف ما در حال وقوع می باشند. لذا وجود تجهیزات کمکهای اولیه در محل کار ضروری است تا در مواقع لزوم بتوان قبل از رسیدن پرسنل اورژانسی یا رساندن مصدوم به مراکز درمانی از آن استفاده کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: در راستای اهمیت این موضوع و الزامات OHSAS18001( استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی) تجهیز جعبه کمک های اولیه در ساختمان های تابعه شهرداری منطقه 6 انجام شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز