اداره فنی و ترافیک ناحیه 4 از اجرای مرمت کانیو به جهت جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در خیابان هشت بهشت کوچه اردشیر خبر داد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی منطقه 6 ، فرجی مدیر اداره فنی و ترافیک ناحیه 4 گفت : نگهداشت شهر یکی از عناوین مهم در عملکرد شهرداری و نظارت مستقیم و جدی ناظران برنحوه عملکرد پیمانکاران می باشد در راستا رسیدن به استاندارهای مطلوب و به جهت رفاه حال شهروندان ، مرمت و بازسازی جداول به متراژ 60 متر طول  جهت جمع آوری و هدایت  آبهای سطحی در خیابان هشت بهشت کوچه اردشیر انجام گردید .

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز