رئیس شورای شهرتهران تاکید کرد: بازی کردن با جان افراد در فضای مجازی و کاسبکاری سیاسی در این شرایط حاد درست نیست.

سرپرست اورژانس کشور خبر داد:

سرپرست اورژانس کشور خبر داد: متاسفانه به دلیل فرو ریختن ساختمان قدیمی پلاسکو احتمال مرگ تعداد زیادی از آتش نشانان…

با توجه به بروز حادثه دلخراش پلاسکو محدودیت های ترافیکی در اطراف محل این حادثه ایجاد شد.

نیروهای سپاه به مجروحان و مصدومان ساختمان پلاسکو کمک‌رسانی کردند.