مراسم بزرگداشت روز جهانی بهداشت، ایمنــــــی و محیــــــــطزیســــــت (HSE) بــــا محوریت و میزبانی فولاد مبارکه و با حضور معاون نیروی انسانی و مدیران و رؤسای ایمنی، بهداشت و محیط زیست فولاد مبارکه در محل برگزاری همایش های مجتمع نگین نقش جهان برگزار شد.

به گزارش مرور نیوز، مراسم بزرگداشت روز جهانی بهداشت، ایمنــــــی و محیــــــــط زیســــــت (HSE) بــــا محوریت و میزبانی فولاد مبارکه و با حضور معاون نیروی انسانی و مدیران و رؤسای ایمنی، بهداشت و محیط زیست فولاد مبارکه، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، مدیرکل مدیریت بحران، رئیس ادارۀ بازرسی کار استان اصفهان، مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اعضای هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی استان و رؤسا، مسئولان و کارشناسان بهداشت حرفهای معاونت بهداشتی و مراکز بهداشتی شهرستان های استان اصفهان در محل برگزاری همایش های مجتمع نگین نقش جهان برگزار شد.
مهم این است که کارکنان بعد از ۸ تا ۱۲ ساعت کار به سلامت به خانه برگردند
به گزارش خبرنگار فولاد، در این مراسم پس از قرائت پیام هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ایاز اسماعیلی، معاون نیروی انسانی فولاد مبارکه ضمن تبریک این روز طی سخنانی گفـــت: برگزاری ایــن همایشها فرصت ارزشمندی فراهم میآورد تا با همفکری یکدیگر برنامه ها و راهبردهای بهتری برای ارتقای ایمنی صنعت و حتی جامعه ارائه شود.
وی با اشاره به اهمیت ایمنی افزود: هنگام ورود به محیط کار یک شرکت، اولین شعاری که جلب توجه میکند این است که ایمنی و کار بر همه چیز مقدم است و واقعا هم همینطور است؛ اما اینکه در عمل به چه میزان در این راه گام برداشته ایم و چقدر توانسته ایم ایمنی و بهداشت محیط کار را رعایت کنیم، مهم است.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه فقط با برنامه ریزی و اقدام و عمل میتوانیم در این عرصه پیشرفت کنیم، تصریح کرد: مهم این است که کارکنان سازمان بعد از ۸ تا ۱۲ ساعت کار به سلامت به خانه برگردند. وقتی قرار باشد صدها و هزاران ساعت کاری در یک شرکت سپری شود و کوچکترین حادثه ای اتفاق نیفتد، باید در پشت صحنه تفکری خاص حاکم باشد و عملیات بسیار گسترده ای صورت گرفته باشد تا نتیجۀ مطلوب به دست آید. این یک مسئولیت اجتماعی است که همۀ شرکتها باید آن را در نظر بگیرند و رعایت کنند تا بتوانند تولید و خدمتی پایدار ارائه نمایند.
معاون نیروی انسانی و سازماندهی فولاد مبارکه با بیان اینکه در این شرکت حدود ۱۴۰۰۰ نفر نیروی کار مستقیم و حدود ۵۰۰۰ نیروی پیمانکار دائم و موقت در حال کار هستند، افزود: هرجایی که جمعیت بیشتر باشد، احتمال حادثه بیشتر است. در این حالت، موضوع ایمنی بسیار مهمتر، حیاتیتر و جدیتر مطرح میشود. باید در نظر داشته باشیم که موضوع ایمنی و سلامت کارکنان ریشه در عوامل دیگری نیز دارد؛ یعنی فردی که وارد محیط کار میشود باید از لحاظ ذهنی و روحی هم آمادگی حضور در محل کار را داشته باشد. جامعۀ بزرگ و جامعۀ کوچک خانواده، که هرکدام از ما در آن زندگی میکنیم، در ایمنی و بهداشت کار بسیار تأثیرگذار است؛ بنابراین باید برای افزایش سطح سلامت روحی و روانی جامعه نیز برنامهریزی داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه درزمینۀ افزایش سطح سلامت روحی و روانی جامعه نیز اقدامات مؤثری انجام داده است که برگزاری دورههای آموزش خانواده و همچنین تلاش برای توسعۀ رابطۀ خانه و کارخانه بخشی از این اقدامات است.
اسماعیلی در بخش پایانی سخنان خود گفت: بهمنظور بهبود عملکرد ایمنی در سازمانها و صنایع باید با استفاده از تجارب همۀ متخصصان و کارشناسان حوزۀ ایمنی برنامهریزیهای بهتری در این زمینه داشته باشیم و فراموش نکنیم گاهی فرهنگی از جامعه به کارخانه منتقل میشود و گاهی فرهنگی از کارخانه به جامعه؛ در این خصوص میتوان دستاوردهای ایمنی بهدستآمده در صنایع را به جامعه منتقل کرد.
محور توسعۀ پایدار، انسان سالم است و برگزاری این نشستها میتواند در توسعۀ پایدار مؤثر باشد
بنابر این گزارش، در ادامۀ این همایش، شیشهفروش مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان نیز ضمن قدردانی از زحمات شرکت فولاد مبارکه در برگزاری این همایش گفت: برگزاری این نشستهای تخصصی میتواند نقطۀ عطف یا تلنگر و انگیزهای باشد برای افرادی که قرار است بحث ایمنی و بهداشت حرفهای و تابآوری سیستمها در برابر حوادث را پیگیری کنند و این کار ارزشمند و مهمی برای جامعه است. اینکه در پایان این نشست بتوانیم با ایدهای جدید اقدامات خود را کامل و پیگیری کنیم، بسیار باارزش است.
وی با اشاره به این مطلب که طبق توافق و تعهد کشورهای مختلف مقرر شده تا سال ۲۰۳۰ میلادی اقدامات مهمی در راستای افزایش ضریب ایمنی همۀ شهرها و روستاها در جهان صورت گیرد، گفت: این اقدامات که برای کاهش آثار حوادث و با شعار ایمنی همهجانبه با مشارکت مردم در حال اجراست به یک سند تبدیل شده است. این سند به کشورها ابلاغ شده و هریک از آنها در حال انجام اقدامات لازم در حوزههای کاری خود هستند.
شیشهفروش با بیان اینکه طی ده سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار انسان در سراسر جهان جان خود را در حوادث از دست داده اند، افزود: در این عرصه نیز لازم است اقداماتی را انجام دهیم و به خاطر داشته باشیم در موقعیت های بحرانی نقش انسان بسیار مهم است.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان تصریح کرد: محور توسعۀ پایدار، انسان سالم است و برگزاری این نشستها میتواند در توسعۀ پایدار مؤثر باشد. به طور قطع، با اقداماتی که در مراکز تولیدی و صنعتی انجام میدهیم، میتوانیم از بروز بسیاری از حوادث پیشگیری کنیم.
در بخش مدیریت ایمنی، بهداشت و محیطزیست (HSE) شرکت فولاد مبارکه یکی از واحدهای پیشرو و نمونه است
در ادامۀ این همایش، حبیباله مقصودی رئیس ادارۀ بازرسی کار استان اصفهان زحمات و اقدامات شرکت فولاد مبارکه در برگزاری این مراسم و ارتقای ایمنی را ارزشمند اعلام کرد و گفت: اهمیت ایمنی، بهداشت و محیطزیست (HSE) بر هیچکس پوشیده نیست. در سالهای اخیر، کارفرمایان و کارگران کشور به اهمیت این مقوله پی بردهاند و دقیقا مواردی را که قانونگذار در سالهای قبل بر آن تأکید کرده است در واحدهای صنعتی خود اجرا نموده اند و با جدیت آن را پیگیری میکنند.
وی با بیان اینکه در بخش مدیریت ایمنی، بهداشت و محیطزیست (HSE) شرکت فولاد مبارکه یکی از واحدهای پیشرو و نمونه است، گفت: بهطور مشخص، مدیران و کارشناسان این حوزه در این شرکت با تعهد کامل، مباحث مربوط به حفظ و صیانت نیروی انسانی و محیط کار را پیگیری کرده و آن را در سطح شرکت ساری و جاری ساخته اند و شایسته است از مدیریت ارشد و سایر معاونان و مدیران و همچنین از کارکنان این شرکت قدردانی کنیم.
مقصودی در پاسخ به سؤالی دربارۀ اهمیت بزرگداشت روز جهانی ایمنی افزود: تمامی کارشناسان حوزۀ ایمنی در صنایع و شرکتها همواره دغدغۀ حفظ و حراست جان و بهبود شرایط و محیط کار کارکنان را دارند و در چنین مراسمی از زحمات ایشان به نحو مقتضی قدردانی میشود. وقتی زحمات این عزیزان دیده شود، انگیزۀ ایشان در ارائۀ خدمات بهتر و ایمنتر افزایش مییابد.
رئیس ادارۀ بازرسی کار استان اصفهان با بیان اینکه روند ایمنی در فولاد مبارکه همواره روبه رشد بوده است، تصریح کرد: از این حیث، وضعیت فولاد مبارکه مطلوب است؛ اما باید در نظر داشته باشیم ایمنی پایانی ندارد و هر لحظه ممکن است در اثر شرایط و انجام کار بهصورت ناایمن، ایمنی کارکنان و تجهیزات به مخاطره افتد؛ بنابراین کارکنان باید با رعایت دستورالعملها و بهرهگیری از آموزشهای کافی از بروز هرگونه حادثه جلوگیری کنند.
برنامۀ ارتقای ایمنی فولاد مبارکه همواره در حال بهروز شدن و ارتقاست
در همین خصوص، حسین مدرسی فر مدیر ایمنی، بهداشت و محیطزیست (HSE) فولاد مبارکه با ارائۀ گزارشی از عملکرد بهداشت حرفه ای و ایمنی شرکت فولاد مبارکه گفت: به منظور ارتقای فرهنگ ایمنی و قدردانی از زحمات پیشگامان و تلاشگران این عرصه و با هماهنگی شبکۀ بهداشت و ادارۀ بازرسی کار استان تصمیم گرفته شد طی همایشی با محوریت فولاد مبارکه، این روز را که بر شعار نسل ایمن و سالم تأکید دارد، گرامی بداریم و از زحمات شرکتها و کارشناسان پیشگام استان در این حوزه نیز قدردانی کنیم.
وی افزود: بنابر ارزیابی های بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM) و با توجه به نتایج بهدستآمده از عملکرد مدیریت و کارکنان در حوزه های مختلف ازجمله ایمنی، بهداشت و محیطزیست، فولاد مبارکه همواره به عنوان یک شرکت سرآمد مطرح بوده است؛ تا جایی که این شرکت از منظر تور تعالی و مواردی که میتواند به سایر سازمانها یاد دهد نیز همواره الگو بوده است.
مدرسی فر با تأکید بر اینکه برنامۀ ارتقای ایمنی فولاد مبارکه همواره در حال بهروز شدن و ارتقاست، ادامه داد: در سال ۱۳۹۶ شرکت فولاد مبارکه از نظر ارتقای ایمنی در ضریب تکرار حوادث به عدد 1/8 و در ضریب شدت حوادث نیز به عدد 0/02 رسید که برای بسیاری از صنایع دستیابی به چنین جایگاهی همانند یک رؤیاست.
وی افزود: هیچ موفقیتی اتفاقی نیست. تمامی موفقیتهایی که در کشورهای مختلف به دست میآید، ناشی از تفکر و برنامه ریزی صحیح و مدون است؛ از این رو تمامی سازمانها باید محورهای اساسی خود را در زمینۀ بهینهسازی ایمنی مشخص کنند تا بتوانند هر سال شاهد برگزاری جشن نتایج حاصل از موفقیتها در برنامههای ارائهشده باشند.
مدرسیفر در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اینکه باید تمامی کارها را با برنامه ریزی هدفمند انجام دهیم، افزود: فولاد مبارکه در همۀ زمینه ها تا افق سال ۱۴۰۴ برنامه های مدونی را در نظر دارد و برنامۀ ارتقای ایمنی خود را نیز طراحی کرده است.
گفتنی است در این آیین که به مناسبت بزرگداشت روز جهانی بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE) (هشتم اردیبهشت ماه مصادف با ۲۸ آوریل) به میزبانی فولاد مبارکه برپا گردیده بود، مهندس مشایخ مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دکتر حیدری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز پیرامون اهمیت ایمنی و بهداشت محیطزیست سخنانی ایراد کردند و در پایان از نفرات برگزیدۀ بهداشت، ایمنی و محیطزیست (HSE) صنایع استان در سال ۱۳۹۶ قدردانی شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز