ممیزی استانداردهای پنجگانه سیستم های مدیریتی کیفیت مطابق با استانداد ISO 9001:2015 ؛ ایمنی و بهداشت شغلی مطابق با استاندارد.18001:2007 OHSAS ؛آموزش مطابق با استاندارد ISO10015:1999 ؛رضایت مشتری مطابق بادو استانداردISO10002:2014 وISO10004:2012 در ذوب آهن اصفهان توسط موسسه خارجی SGS طی روزهای 15 الی 17 مردادماه سال جاری انجام شد و با توجه به نمونه های مشاهدات و مستندات بررسی شده اعتبار گواهینامه ها و استانداردهای مذکور در ذوب آهن اصفهان تمدید گردید.

به گزارش مرور نیوز، مهندس منصور یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در جلسه اختتامیه این ممیزی ها که با حضور معاونین و مدیران مرتبط در سالن جلسات مدیر عامل  شرکت برگزار شد  به بیان اقدامات انجام شده در زمینه های کیفیت ، ایمنی، بهداشت شغلی، مسائل زیست محیطی، اقدامات آموزشی و روش های سنجش و کسب رضایتمندی مشتری پرداخت و گفت : که ذوب آهن اصفهان فراتر از  اجرای الزامات استانداردهای مورد بررسی واستقرار و تمدید آنها  ؛ همواره با نهایت سعی و تلاش در جهت افزایش بهره وری توأم با رعایت ایمنی، الزامات زیست محیطی ، رعایت حق مصرف کننده و حفظ کرامت انسانی کارکنان گام برداشته است. مهندس یزدی زاده  در ادامه ضمن تشکر از تمامی مدیران  و کارکنان ذوب آهن بر انجام اقدامات اصلاحی ؛ خود ممیزی و به روز رسانی دستورالعمل ها و اقدامات جاری شرکت تاکید نمود .

مهندس مجید استکی سرممیز شرکت خارجی SGS در مراسم اختتامیه ممیزی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود و مشاهدات و یافته های گروه ممیزان در قسمت های مختلف مورد بررسی را تشریح کرد و گفت : با توجه به وسعت ذوب آهن اصفهان و تنوع فعالیت ها؛ این ممیزی به صورت فشرده و با دقت بالا در 27 مدیریت انجام شد و با توجه به مشاهده  نشدن عدم انطباق قابل ملاحظه ، اعتبار استانداردهای پنجگانه مذکور تمدید گردید . مهندس مرتضی شیرین پرور مدیر کیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان نیز در جلسه اختتامیه تمامی اقدامات انجام شده با تکیه بر توان کارشناسان شرکت و همکاری های دائمی آنها انجام شده و اقدامات اصلاحی ومباحث  مرتبط با ریسک ها با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز