محمد رحمانیان به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جهرم منصوب شد.

به گزارش مرورنیوز، رحیم رئوفی رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی جهرم نیز به عنوان مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت منصوب شد.

طاهر موهبتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در حکمی رحیم رئوفی را به عنوان مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت منصوب کرد.

موهبتی در این حکم،  تدوین، تلفیق و یکپارچه سازی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی در سطح ستاد، سازمان‌های وابسته و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، احصاء و تدوین شاخص‌های ارزیابی اجرای سیاست‌های کلی سلامت، تعیین شاخص‌های نظارت و ارزیابی برنامه‌های پنجساله توسعه، ایجاد و توسعه ساختار پایش برنامه عملیاتی و ارائه گزارشات ادواری در سطوح مدیریتی، هماهنگی با حوزه‌های ستاد وزارت متبوع، دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌های وابسته در جهت جاری‌سازی برنامه عملیاتی و نظام پایش آن، انجام مطالعات راهبردی و بررسی نظام‌های برنامه‌ریزی با استفاده از تجارب بین‌المللی، تولید و انتشار گزارشات رسمی عملکرد حوزه‌های مختلف ستادی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی را از جمله وظایف رئوفی در دفتر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت بهداشت برشمرده است.

بر اساس این گزارش همچنین با حکم محمد هادی ایمانیه قائم مقام وزیر بهداشت در استان فارس، محمد رحمانیان به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جهرم منصوب شد.

در این حکم آمده است: با توجه به موافقت وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عنایت  به تعهد و تجربه جنابعالی بدینوسیله به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جهرم منصوب می‌شوید تا با توکل به خداوند متعال و استفاده از همکاری اساتید محترم نسبت به پیگیری امور و حفظ و ارتقاء جایگاه آن دانشگاه در عرصه خدمات سلامت و امور علمی اقدام فرمائید.

 رحمانیان پیش از این مدیرعامل بنیاد خیریه سرطان جنوب کشور را بر عهده داشته است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز