تازه ترین آمار از فروش فیلم های سینمایی درحال اکران منتشر شد.

به گزارش مرور نیوز، جدیدترین آمار فروش فیلم‌ های سینمایی و پرفروش ترین و کم فروش ترین فیلم ها اعلام شد.

فیلم فروش روزهای اکران
مطرب   ۳۲میلیارد و ۴۰۰میلیون  ۶۱روز
چشم و گوش بسته  ۱۰میلیارد و ۴۰۰میلیون ۶۱روز
منطقه پرواز ممنوع ۵میلیارد و ۸۰ میلیون ۶۱روز
زیرنظر ۴میلیارد و ۱۰۰میلیون ۱۲روز
جاندار ۲میلیارد و ۷۰۰میلیون ۲۶روز
جهان با من برقص  یک میلیارد و ۱۰۰میلیون ۵روز
بیست و سه نفر یک میلیارد و ۵۰ میلیون ۲۶روز
آشفتگی   ۴۶۰میلیون ۱۹روز
خداحافظ دختر شیرازی   ۴۲۰ میلیون ۳۳روز
سونامی ۲۰۰میلیون ۱۲روز
مشت آخر ۱۶۵میلیون ۱۹روز
اژدر ۳۰میلیون ۲روز

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز