فروش ۴۶ میلیارد تومان تا روز هفتم نمایشگاه مجازی کتاب تهران به ثبت رسید.

به گزارش مرور نیوز، نمایشگاه مجازی کتاب تهران که از اول بهمن ماه آغاز شده است، هفتمین روز برگزاری‌اش را سپری کرد. در این روز اتفاقات مختلفی روی داد از جمله آن‌ها می‌توان به میزان فروش نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا هفتمین روز برگزاری اش اشاره کرد.

۴۶ میلیارد تومان فروش کتاب تا روز هفتم نمایشگاه

تا ابتدای امروز هشتمین روز نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، ۸۷۸ هزار و ۷۶۶ نسخه کتاب به مبلغ ۴۶۰ میلیارد و ۶۱۲ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۶۴ ریال خریداری شد. تاکنون ۳۵۸هزار و ۵۱۳ بسته از طریق پست کتاب و ۱۹هزار و ۱۷۰ بسته از سوی ناشران ارسال شده است. همچنین، از مجموع ۱۵۴ هزار و ۷۰۶ سفارش، ۶۴ هزار و ۸۴۴ سفارش ارسال شده است و ۸۹ هزار و ۸۶۲ سفارش در انتظار ارسال هستند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز