در جلسه ۵۵۸ هیات انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خرید ۴۳۹ عنوان کتاب به تصویب رسید.

به گزارش مرورنیوز به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه ۵۵۸ هیات انتخاب و خرید کتاب تعداد ۴۳۹ عنوان کتاب در ۷۸ هزار و ۲۲۵ نسخه به مبلغ ۱۸ میلیارد و ۱۵۸ میلیون و ۹۵۰ هزار ریال جهت خرید به تصویب رسید.

فهرست این خرید در درگاه اینترنتی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (اینجا) بارگذاری شده است.  

بر اساس این گزارش، ناشرانی که آثار خود را جهت بررسی به این هیات داده‌اند، در صورت تصویب عناوین، برای دریافت حواله خرید و تحویل کتاب‌ها می‌توانند با هماهنگی قبلی (تلفن ٣٨۵١٢٨۵٠) به دفتر صدور حواله دبیرخانه این هیات واقع در ساختمان مرکزی وزارتخانه، طبقه سوم، اتاق ٣۴٢ مراجعه کنند.