نشر داستان ۲ رمان و ۳ مجموعه داستان جدید ایرانی را از نویسندگان کشور منتشر و راهی بازار نشر کرد.

به گزارش مرورنیوز، نشر داستان به تازگی ۲ رمان و ۳ مجموعه داستان جدید ایرانی از نویسندگان کشور منتشر کرده است. یکی از این کتاب ها، مجموعه داستان «همیشگی» نوشته میلاد عیوق است که اولین اثر چاپ شده از این نویسنده جوان است.

نویسنده در مقدمه این کتاب نوشته است:

من با هر خط این کتاب اشک ریختم، تنم را به دیوار کوبیدم و تمام آن را زندگی کردم. این دوران بارداری حدوداً سه سال طول کشید و در پس تولد، مغز من در چهار ماه آن را به بلوغ رساند. در این مدت خوب فهمیدم زندگی در رویا کار ابلهان است و این داشتن هدف است که آینده را می سازد.

این کتاب ۱۱ داستان کوتاه را در بر می گیرد و با ۸۲ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار ریال منتشر شده است.

دومین مجموعه داستان جدیدی که این ناشر چاپ کرده، «نکته های سوت و کور» نوشته فرشید حمیدی فراهانی است. نویسنده این کتاب دارای مدرک دکتراست و «نکته های سوت و کور» اولین اثر چاپی اوست.

فراهانی این داستان‌ها را براساس تعالیم قرآن نوشته و در مقدمه کتاب آورده است:

سعی شده است که ایده این داستان ها هم سو با قرآن مجید باشد و خوانندگان، انشاءالله به این نکته توجه خواهند داشت، هر اتفاقی در زندگانی روزمره انسان به شکلی که خود بیانگر اعجاز قرآن بوده در کتاب آسمانی ما بیان شده است. در ابتدا شاید این مهم در داستان ها خیلی ملموس نباشد که آن را نیز ناشی از ضعف قلم باید دانست؛ ولی اگر عمیقا توجه گردد؛ قصد، تنها بیان آیاتی در ارتباط با موضوع بوده تا خواننده ضمن تأثیر پذیری از داستان با آیاتی هرچند محدود دلش روشنایی بگیرد و با رجوع به قرآن مجید، دل خود را از این کتاب به تمام معنا آسمانی، بهره مند سازد.

«نکته های سوت و کور» ۶ داستان را با این عناوین در بر می گیرد: فقیر ولی بی نیاز، موسیقی دان، تنهایی، اتوبوس، قبرهای خالی، تئوری بازگشت.

این کتاب با ۵۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۸۰ هزار ریال منتشر شده است.

«مادر و داستانهای دیگر» هم مجموعه داستانی به قلم توحید تیموری است که به تازگی توسط این ناشر چاپ شده است. این کتاب هم اولین اثر چاپی نویسنده جوانش است که ۸ داستان کوتاه را در بر می گیرد. «تندیس»، «آن شب»، «مادر»، «شماره»، «علی دیمی و استاد پیانیست»، «تصمیم به درجه صفر»، «چهره خوان» و «آک و ناک یک عشق» عناوین داستان های این کتاب هستند.

تیموری در مقدمه این کتاب  بحث «جهل نمایی» را مطرح کرده و ریشه های تاریخی این اصطلاح را این چنین بررسی کرده است:

دلیل اینکه در مقدمه جهل نمایی را مطرح کردم، رشد روزافزون آن در حوزه های مختلف بازنمایی است، هرچند مقاومت هایی در برابر این روند در آثار مستقل دیده می شود. دلیل این امر هم حضور قدرت در روایت گری است؛ قدرت و ایدئولوژی اینگونه روایت را ایجاد می کنند تا مردمِ بیشتری را با خود همراه کنند. درواقع، جهل نمایی ابزاری شده است تا با استفاده از قدرت و هژمونی، آنگونه که در کلام گرمشی آمده است، حداکثر مردم را با خود هم رأی کند. قدرت با این کار، مردم را در مورد موضوعی که ممکن است مقاومت آنان را به همراه داشته باشد، از روایت و تولیدات فرهنگی جدا ساخته و چیزی ارائه می کند که مورد پسند و علاقۀ آنان است. جدی ترین و ماهرانه ترین جهل نمایی ها برای حفظ قدرت، در نظام سرمایه داری و بالاخص یهودیان در موضع قدرت، دیده می شود که حضور پررنگی در رسانه ها و تولیدات فرهنگی دارند. درواقع، جهل نمایی سانسور ماهرانه موضوعات و روایت هاست تا انگیزه و نیت لازم را در مردم و خواننده ایجاد کند. یکی از ژانرهایی که می تواند در برابر این روند مقاومت و پایداری کند، داستان کوتاه است... ت.

این کتاب هم با ۱۱۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۲۰ هزار ریال منتشر شده است.

نشر داستان به تازگی دو رمان هم منتشر کرده است که اولین آن  ها، «سوگند» نوشته شهره علی نژاد است و در آن به مسائل اجتماعی و روابط انسان ها در جامعه پرداخته می شود.

این رمان با ۱۵۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۶۰ هزار ریال منتشر شده است.

«عشق در خانه پدری» رمان دوم و به قلم شیرین ماحوزی نوشته شده است. این کتاب و «سوگند» هر دو رمان های اول نویسندگانشان هستند که به چاپ می رسند. در این رمان هم به موضوع عشق و رنج در ۳ نسل از یک خانواده ایرانی پرداخته شده است.

این کتاب با ۱۴۰ صفحه، شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۵۰ هزار ریال منتشر شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز