به مناسبت 24 مهرماه روز جهانی غذا، نمایشگاهی مجازی با معرفی 12 فهرست و 13برگ سند توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار می شود.

به گزارش مرورنیوز، به دلیل اهمیت مسئله تغذیه، 24 مهرماه(16 اکتبر) سالروز جهانی غذا، این روز به افتخار تاسیس سازمان فائو (سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد از سازمان های بین المللی) در سال 1945میلادی نامگذاری شده و در سراسر جهان گرامی داشته می شود و به مسائل پایه ای غذا می پردازد.
در این روز، سازمان های بین المللی مرتبط، به منظور برقراری روابط در زمینه کشاورزی و زمینه سازی برای جلوگیری از فقر، گرسنگی و جلوگیری از نابودی محیط زیست، استفاده از تجربیات، نحوه تغذیه، انتقال فن آوری از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه که موجب رونق و پیشرفت در صنعت مواد غذایی در ملل جهان سوم می شود، راهکارهایی را ارائه و فعالیت های را انجام می دهند.
در کشور ما نیز هر سال مصادف با این روز بسیاری از سازمان هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مسائل غذا، تهیه و تأمین آن در ارتباط هستند، بخشی از چالش های مربوط به آن را مورد بررسی قرار می دهند و طرح های تحقیقاتی و راهکارهایی که می تواند در بهبود وضعیت تغذیه هر جامعه نقش داشته باشد، مطرح و برنامه های جدید به سازمان های مربوط ابلاغ می شود.
اداره کل اطلاع رسانی و ارتباطات سازمان اسناد و کتابخانه ملی (گروه ارتباطات آرشیوی) به مناسبت روز جهانی غذا، نمایشگاهی مجازی با معرفی 12 فهرست و 13 برگ سند را برای علاقه مندان برگزار می کند.
در این نمایشگاه مجازی اسنادی نظیر مکاتبه وزارت داخله با وزارت مالیه درباره جیره محبوسین، صورتجلسه تعیین بهای خواربار در اداره شهرداری اردستان با حضور نمایندگان پیشه وران، بازرگانان و تعقیب و مجازات متخلفان از مفاد صورتجلسه، گزارشی از تجمع زن ها در اراک و بستن راه توپچی های قراولی در اعتراض به کمبود غذا و گرسنگی، مکاتبه وزیر خواربار با نخست وزیر درباره آمار خوراک تهیه و توزیع شده، بررسی محلات پرجمعیت جهت افزودن مراکز پخت غذا و پیشنهاد ارائة آمار غذا در روزنامه برای آگاهی عامه و چند سند دیگر، برای بازدید علاقه مندان به نمایش درآمده است.
علاقه مندان می توانند برای بازدید این اسناد به لینک http://yon.ir/cT6J مراجعه کنند. 

** فراخوان مقاله دومین همایش ملی تدوین در تاریخ شفاهی
دومین همایش ملی تدوین در تاریخ شفاهی، فراخوان مقاله خود را منتشر کرد.
در ادامه سلسله نشست ها و کارگاه های تخصصی تاریخ شفاهی و به منظور توسعه مباحث نظری و کاربردی تاریخ شفاهی در عرصه تدوین، پژوهشکده اسناد در نظر دارد با مشارکت انجمن تاریخ شفاهی ایران و همکاری ‏انجمن ایرانی تاریخ، انجمن زنان پژوهشگر تاریخ، انجمن تاریخ محلی ایران و مراکز و انجمن های علمی-آموزشی، همایش ملی تاریخ شفاهی با محوریت تدوین را در هشتم اسفند ماه سال جاری برگزار کند.
بر همین اساس از همه صاحب نظران، مورخان، پژوهشگران، استادان دانشگاه ها و علاقه مندان به مسائل «تاریخ شفاهی»، دعوت می شود مقالات خود را در زمینه محورهای ذیل به دبیرخانه همایش ارسال دارند:
1- نقش منابع شفاهی در تاریخ نگاری معاصر
2- جغرافیای پیش مطالعه و تنظیم بسته پرسشی در تدوین
3- مصاحبه گر و نقشه اجرایی تدوین
4- نقد و بررسی اطلاعات حاصل از مصاحبه
5- ویراستاری متون مصاحبه
6- سبک ها و گونه شناسی تدوین
7- جایگاه تدوینگر در بازنشر منابع تاریخ شفاهی
8- سامان دهی و گویا سازی منابع مصاحبه
9- نشر منابع تاریخ شفاهی
10- اسناد محلی و تدوین در تاریخ شفاهی منطقه ای
11- ساز و کار تدوین در تاریخ شفاهی عکس و فیلم
12- نظام حقوقی در تدوین
13- سایر موضوعات مرتبط با تدوین در تاریخ شفاهی
بر اساس این گزارش، مقالات برگزیده شده در کارگروه علمی همایش، به صورت مجموعه مقالات چاپ و منتشر خواهد شد و از ارایه کنندگان مقالات برتر تقدیر به عمل خواهد آمد.
علاقه مندان برای ارسال مقاله می توانند آثار خود را در قالب فایل word 2007 و با مشخصات صاحب یا صاحبان اثر (نویسنده یا نویسندگان، وضعیت شغلی، سمت و شماره تلفن و پیام نگار) تا 15 دی ماه، به نشانی پیام نگار a2a@nlai.ir ارسال کنند.
نشانی دبیرخانه همایش، تهران، بزرگراه حقانی، نبش خیابان کوشا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ساختمان آرشیو ملی ایران (گنجینه اسناد)، پژوهشکده اسناد است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز