مسعود ده نمکی در آخرین پست اینستاگرام خود در فضای مجازی به برخورد شهرداری واکنش نشان داد.

به گزارش مرورنیوز، مسعود ده نمکی کارگردان فیلم سه گانه اخراجی ها در صفحه شخصی اینستاگرام خود نسبت به برخورد شهرداری با دست فروش ها واکنش نشان داد:

cinemacinema_ir-545