کتاب فن‌ترجمه از عربی به فارسی با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و انتشارات مجمع فرهنگی مصر در قاهره چاپ شد.

به گزارش مرورنیوز به نقل از روابط عمومی انتشارات سمت، کتاب «فن ترجمه از عربی به فارسی» تألیف رضا ناظمیان که توسط سازمان سمت چاپ و شده است، به منظور استفاده در دانشگاه های مصر، با همکاری انتشارات مجمع فرهنگی مصر و مرکز زبانهای شرقی جسور در قاهره به چاپ رسیده است.

این کتاب شامل ۵ فصل است که مؤلف در آن به مباحثی چون تئوری‌های ترجمه و نگرش کلی به اصول اولیه آن، معضلات و پیچیدگی‌ها و روش‌های مختلف ترجمه، بررسی ترجمه اسم‌های دو زبان از زوایای مختلف، مقایسه فعل‌های فارسی و عربی و زمان‌های هر یک، مقایسه حروف دو زبان با یکدیگر، بررسی وجوه تشابه و افتراق آنها، بررسی ارتباط حروف با اسم و فعل و مقایسه‌ جملات اسمیه و فعلیه دو زبان، انواع جملات وصفیه، حالیه، شرطیه و نظایر آن می‌پردازد.

علاوه بر این، کتاب آموزش زبان فارسی نیز به تازگی برای عرب‌زبانان به قلم حسین هاجری نیز توسط انتشارات مجمع فرهنگی مصر در قاهره به چاپ رسیده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز