کتاب «تاریخ‌نگاری ایرانی» بیست و ششمین کتاب گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه بوده که آقای مهدی فرهانی منفرد این اثر را ترجمه کرده است.

به گزارش مرور نیوز، کتاب «تاریخ‌نگاری ایرانی» ترجمه اثر محقق ایرانی‌تبار دانشگاه آکسفورد، جولی اسکات میثمی است. از آن‌جا که پژوهشگران غربی، تاریخ نگاری ایرانی را کم اهمیت جلوه داده‌اند، میثمی قصد دارد بر وجوه اهمیت تاریخ نگاری ایرانی در این کتاب تاکید کند.

مولف در این کتاب به بررسی تاریخ‌نگاری ایرانی در دوران سامانیان، غزنویان و سلجوقیان و نیز بررسی، تحلیل و ارزیابی آثاری چون شاهنامه ابومنصور طوسی، ترجمه فارسی تاریخ طبری و شاهنامه فردوسی، تاریخ یمینی عتبی، زین‌الاخبار گردیزی، تاریخ مسعودی بیهقی و تاریخ سیستان، سیاست‌نامه نظام‌الملک طوسی، فارسنامه ابن بلخی، تاریخ بیهق اثر علی‌بن زید بیهقی، سلجوقنامه ظهیرالدین نیشابوری، عقدالعلی اثر افضل‌الدین کرمانی، راحه‌الصدور راوندی و ترجمه تاریخ یمینی جرباذقانیپرداخته است.

او حکومت‌های ایرانی مانند سامانیان، غزنویان و سلجوقیان را حامیان این تلاش فرهنگی دانسته و کوشیده است در کار خود نقش این حکومت‌ها را در پیشرفت تاریخ‌نگاری ایرانی برجسته کند.

کتاب «تاریخ‌نگاری ایرانی» از سه فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

فصل اول: تاریخ‌نگاری ایرانی در عصر سامانیان

فصل دوم: تاریخ‌نگاری دوره غزنوی

فصل سوم: تاریخ‌نگاری دوره سلجوقی

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز