چاپ هجدهم کتاب «مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب» اثر مشترک سیدعلی موسوی و سیدصادق حقیقت، با قیمت 21000 تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه شده است.

به گزارش مرورنیوز به نقل از اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب که در گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به رشته تحریر درآمده است، به تازگی به چاپ هجدهم خود رسید.

این تحقیق در چهار بخش اصلی به شرح زیر تدوین شده است:
بخش اول: حقوق بشر از گذشته تا کنون

بخش دوم: اصول و مبانی نظری حقوق بشر در اسلام و غرب

بخش سوم: سنجش حقوق بشر اومانیستی و تطبیق آن با منابع اسلامی

بخش چهارم: حقوق بشر از دیدگاه دیگر ادیان و مکاتب

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است:

در دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد پا به پای نهضت‌های علمی و فلسفی، نهضتی در زمینه‌های مسائل اجتماعی به نام "حقوق بشر"صورت گرفت. نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم افکار خویش را در مورد حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب بشر با پشتکار قابل تحسینی در بین عموم مردم پخش کردند. ژان ژاک روسو، ولتر و مونتسکیو از این گروه نویسندگان و متفکران هستند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز