کتاب «خاتم عشق» نوشته سید مجید پورطباطبایی با محوریت شخصیت پیامبر اکرم(ص) توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش مرور نیوز، کتاب «خاتم عشق» نوشته سید مجید پورطباطبایی که سیر تطور آرای خاورشناسان و غربیان درباره پیامبر اعظم(ص) را بررسی می کند، به تازگی توسط انتشارات سروش منتشر و راهی بازار نشر شده است.

دوران نوزایی اندیشه در غرب عصر شکوفایی فرهنگ و تمدن آن دیاراست. با ورود غربیان به سرزمین‌های دیگر، از جمله مشرق زمین، گروهی از اندیشمندان به شناخت فرهنگ شرقیان همت گماشتند. دستاورد این کوشش دانشی فربه به‌نام «خاورشناسی» شد.

اولین خاورشناسان با برخورداری از پیش‌فرض‌های خاص گزارش‌های معوج و کم‌وبیش تهی از مایه عرضه کردند. گروهی از مأموران اندیشمند به‌ویژه در قرن 19 مطالعات صادقانه‌تری داشتند، و مساعی دهه‌های اخیر دستاوردهای قابل اعتناتری داشته است.

پورطباطبایی در کتاب «خاتم عشق» تلاش کرده هر آنچه از قلم خاورشناسان و متفکران غربی درباره حیات رسول ‌اعظم(ص) به طبع رسیده و به فارسی برگردانده شده و همچنین پاره‌ای از آنچه ترجمه نشده اما به‌نقل از نوشته‌های دیگر محققان در دسترس بوده مرور کند. این مولف کوشیده در موارد لازم نقد مستدل کند و مجموعه‌ای جامع و مفید به مخاطب عرضه کند. یکی از ویژگی های این کتاب این است که با سه کتاب دیگر به نام های دوران اول زندگی حضرت رسالت(ص): از تولد تا هجرت، دوران آخر زندگی رسول الله: از هجرت تا غدیر و فقدان حضرت رسالت (ص): جانشینی و رحلت، دنبال خواهد شد.

این اثر در 3 بخش نوشته شده است؛ بخش اول خاورشناسی، دوره های خاورشناسی و روش های خاورشناسان را مورد بررسی قرار می دهد. در بخش دوم با عنوان تطور آرای خاورشناسان و غربیان درباره پیامبر اعظم(ص) تا پایان قرن نوزدهم میلادی نوشته شده که در آن پیشینه مطالعات غربیات درباره رسول خدا (ص) تصویر رسول الله (ص) در قرون وسطا، محمد (ص) در اروپای پس از رنسانس، ذهنیت اندیشه گران قرن نوزدهم میلادی درباره رسول الله(ص) و غیره مورد ارزیابی قرار می گیرد.

و در نهایت بخش سوم کتاب از تکریم تا تحریف آشکار؛ محمد (ص) در قرن بیستم میلادی سخن گفته شده و آراء اندیشمندان و خاورشناسان این دوره مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

این کتاب به تازگی با هزار و 400 صفحه به چاپ رسیده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز