ثبت نام از ناشران برای حضور در نمایشگاه های کتاب استانی در ماه آذر از امروز آغاز شد.

 به گزارش مرور نیوز، ناشران برای حضور در نمایشگاه های کتاب استانی در ماه آذر می توانند از امروز تا 21آبان ماه به سایت موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران به آدرس www.icfi.ir مراجعه و ثبت نام نمایند.

 نمایشگاه های کتاب استانی در ماه آذر در استان های فارس، مرکزی، سمنان، بوشهر و خراسان شمالی برگزار می شود.

نمایشگاه کتاب استان های فارس از تاریخ 3 تا 9 آذر، مرکزی 13تا 18 آذر، سمنان 14 تا 19 آذر، بوشهر 22 تا 28 آذر و خراسان شمالی 23 تا 29 آذر برگزار می شود.  

نمایشگاه های کتاب استانی به همت موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها و با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی برگزار می شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز