مدیر عامل خبرگزاری ایلنا به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آراء مجرم شناخته شد و با شکایت شاکی خصوصی نیز با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.

به گزارش مرور نیوز،  جلسه امروز دادگاه مطبوعات در شعبه ۹ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد که در این دادگاه به  پرونده پایگاه خبری پرسش، خبرگزاری ایلنا و خبرگزاری بسیج رسیدگی شد.

در پرونده خبرگزاری کار ایران(ایلنا)،  مدیرعامل این خبرگزاری به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آراء مجرم شناخته شد و با شکایت شاکی خصوصی نیز با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.

در پرونده پایگاه خبری پرسش نیز این پایگاه خبری به اتهام نشر مطالب خلاف واقع با اکثریت آراء مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته شد و در بابت اتهام توهین مجرم شناخته نشد.

 پرونده خبرگزاری بسیج به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورد رسیدگی قرار گرفت که در نهایت مجرم شناخته نشد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز