انتشارات دانشگاه کمبریج ازجمله ناشرانی بود که سال‌ها در نمایشگاه کتاب حضور نداشت ولی در سی‌ویکمین دوره از نمایشگاه کتاب تهران حضور می‌یابد.

به گزارش مرور نیوز،  انتشارات دانشگاه کمبریج سال‌ها به دلیل مشکلات بانکی و مالی، همچنین عدم انتقال وجه در نمایشگاه کتاب حضور نمی‌یافت. اما این ناشر با تغییر بانک و ایجاد دادوستد و انتقال وجه از سوی بانکی دیگر، امسال به نمایشگاه کتاب تهران می‌آید.انتشارات دانشگاه کمبریج بعد از سال‌ها تحریم و عدم حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، امسال با ویژه نشر به نمایشگاه کتاب می‌‌آید.

انتشارات دانشگاه کمبریج بعد از سال‌ها تحریم و عدم حضور در نمایشگاه بین‌ المللی کتاب تهران، امسال با ویژه نشر به نمایشگاه کتاب می‌‌آید.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز