پروانه نمایش ۳ فیلم سینمایی از سوی سازمان سینمایی صادر شد.

به گزارش مرور نیوز، مجوز، شورای پروانه نمایش در جلسه چهارشنبه ۵ اردیبهشت ماه که با حضور اکثریت اعضای شورا برگزار شد، نمایش سه فیلم سینمایی راصادر کرد.

فیلم سینمایی داش آکل به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی محمد عرب با موضوع اجتماعی، فیلم سینمایی بهت به تهیه کنندگی محمد نشاط، کارگردانی و نویسندگی  عباس رافعی با موضوع اجتماعی  و فیلم سینمایی گرگ بازی به تهیه کنندگی محمد علی نجفی، کارگردانی و نویسندگی عباس نظام دوست با موضوع اجتماعی صادر شد.

با مجوز ارشاد این فیلم های می توانند برای اکران اقدام کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز