مبلغ فطریه و کفاره از سوی دفتر آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله وحید خراسانی اعلام شد.

به گزارش مرور نیوز، آیت‌ الله مکارم شیرازی مبلغ فطریه و کفاره ماه مبارک رمضان را اعلام کرد که بر این اساس فطریه هر نفر بر مبنای قوت غالب گندم در تهران نفری 8 هزار تومان و در شهرستان نفری 7 هزار تومان و بر اساس قوت غالب برنج نفری 20 هزار تومان است.

همچنین مبلغ کفاره غیر عمد هر روز 2500 تومان و کفاره عمد روزی 150 هزار تومان اعلام شد.

آیت الله وحید خراسانی نیز مبلغ فطریه هر نفر را بر مبنای قوت گندم نفری هفت هزار و پانصد تومان و براساس قوت غالب برنج نفری 30 هزار تومان اعلام کرد.

همچنین ایشان مبلغ کفاره غیر عمد را هر روز 2000 تومان و کفاره عمد روزی 120 هزار تومان اعلام کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز