زیرنویس قسمت اول فصل هشتم گیم اف ترونز Game OF Thrones منتشر شد .

دانلود زیرنویس قسمت اول فصل هشتم گیم اف ترونز GAME OF THRONES (اینجا)

دانلود زیرنویس قسمت اول فصل هشتم گیم اف ترونز GAME OF THRONES AMZN(اینجا)

دانلود زیرنویس قسمت اول فصل هشتم گیم اف ترونز  GAME OF THRONES MEMENTO(اینجا)

دانلود زیرنویس قسمت اول فصل هشتم گیم اف ترونز GAME OF THRONES REPACK MEMENTO(اینجا)

دانلود زیرنویس قسمت اول فصل هشتم گیم اف ترونز GAME OF THRONES 55min Version(اینجا)

احتمال عدم زمانبندی با برخی نسخه ها وجود دارد.

برای دانلود قسمت اول فصل هشتم گیم اف ترونز کلیک کنید .

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز