مجوز 123 عنوان اجرای صحنه‌ای در سه ماهه اول امسال توسط دفتر موسیقی وزارت فرهنگ برای تهران صادر شده است .

به گزارش مرور نیوز، در سه ماهه اول سال جاری، ۱۲۳ عنوان اجرای صحنه‌ای از دفتر موسیقی مجوز گرفته است که یک عنوان بیشتر از مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ است.

در سه ماهه نخست امسال از بین ۱۲۳ عنوان مجوز اجرای صحنه ای ، ۵۶ مورد پاپ، ۲۴ مورد موسیقی سنتی، ۲۶ عنوان موسیقی کلاسیک ، ۱۰ عنوان موسیقی تلفیقی و هفت مورد موسیقی نواحی است.

در سه ماهه نخست سال گذشته ۱۲۲ عنوان اجرای صحنه‌ای مجوز گرفته بود که ۴۱ عنوان مربوط به موسیقی پاپ ، ۲۷ عنوان موسیقی سنتی، ۳۸ عنوان موسیقی کلاسیک، ۹ عنوان موسیقی تلفیقی و هفت عنوان موسیقی نواحی بوده است.

آمار مذکور مربوط تعداد عناوین اجرا‌های صحنه‌ای در تهران است، که تعدادی از عناوین چند اجرا داشته اند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز