سرپرست وزارت آموزش‌ و پرورش یکی از فرهنگیان را به عضویت هیئت‌امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب کرد.

به گزارش مرور نیوز، سید جواد حسینی در راستای تقویت مشارکت معلمان در مراکز تصمیم‌ساز، طی حکمی محسن مسعودی را به ‌عنوان عضو جدید هیئت ‌امنای موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب کرد.

گفتنی است؛ مسعودی در انتخابات برگزار شده برای تعیین اعضای هیئت ‌امنا موفق شد در قالب بازرس افتخاری صندوق در این موسسه فعالیت کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز