سینماگر هالیوودی به عنوان سی‌ و پنجمین رئیس آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار، جایگزین جان بایلی شد.

به گزارش مرور نیوز، دیوید روبین اولین مسئول انتخاب بازیگری است که در تاریخ آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار به ریاست این نهاد سینمایی می‌رسد؛ او جای جان بایلی  را می‌گیرد که از سال ۲۰۱۷ ریاست آکادمی اسکار را برعهده داشت. 

«دیوید روبین» اولین‌بار در سال ۲۰۱۳ به عنوان یکی از سه نماینده شاخه تازه ایجادشده انتخاب بازیگران، به هیئت‌مدیره آکادمی اسکار راه یافت و در سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ نیز مجددا در این سمت انتخاب شد. 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز