رئیس دانشگاه فرهنگیان مازندران گفت: دانشگاه فرهنگیان جزو تفکیک‌ناپذیر آموزش و پرورش است.

به گزارش مرورنیوز، سید احمد کسائیان در همایش مدیران مدارس میزبان دانش‌آموزان دانشگاه فرهنگیان نوشهر که در کانون شهید باهنر این شهرستان برگزار شد، با اشاره به اینکه برای برگزاری این همایش سه ماه برنامه‌ریزی صورت گرفت، اظهار کرد: دولت هزینه‌های سنگینی برای دانشگاه فرهنگیان می‌کند تا معلمان کارآمد و قوی پرورش یابند.

وی افزود: دولت از روز نخست دانشجوی دانشگاه فرهنگیان را استخدام می‌کند و استاد و دانشجو را مورد حمایت خود قرار می‌‌دهد تا یک معلم که تاثیرگذارترین فرد در جامعه است پرورش یابد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان مازندران با بیان اینکه قطار توسعه در دستگاه تعلیم و تربیت شکل می‌گیرد که به دست معلم انجام می‌شود، گفت: رتبه‌ای تک رقمی وارد دانشگاه فرهنگیان می‌شوند و امسال حتی رتبه 9 را نیز داشتیم اما رتبه 45 نتوانست وارد این دانشگاه شود چون تعداد رتبه‌های بهتر بیشتر بود.

این مسؤول ادامه کرد: هر سال ورودی‌‌ها بهتر می‌شوند و اقبال به دانشگاه فرهنگیان بسیار بالا است و دانشجویان در دوره چهار ساله نقش‌آفرینی چند ساحتی را تمرین می‌کنند تا گروه‌های مدرسه و خانه را باز کنند.

کسائیان با اشاره به اینکه معلم محدود به چهار دیواری کلاس درس نیست، گفت: هرآنچه به عنوان ایده و رویا از تأسیس دانشگاه فرهنگیان بیان کنیم در دوره چهار ساله به نتیجه نمی‌رسد بلکه معلم باید همواره یادگیرنده باشد و کمک به رشد معلم پایان‌پذیر نیست و باید از معلم مراقبت شود.

وی با تأکید بر اینکه دغدغه دانشگاه فرهنگیان درباره معلمان باید مقدس شمرده شود، اظهار کرد: با حمایت از معلمان می‌توان به سرمنزل مقصود دست یافت و بازخوردهای دانش‌آموزان از معلمان نشان از هم‌دلی و وفاق دارد.

ئیس دانشگاه فرهنگیان مازندران یادآور شد: در داشنگاه فرهنگیان تلاش شد تا معلمی فکور تربیت شود و اهل تأمل و ایفا کننده نقش‌های چند ساحتی باشد.

این مسؤول افزود: معلم باید پژوهنده باشد و فراتر از حد خود ظاهر شوند و تمام انتظارات ما از مدرسه و مدیران بسترسازی مناسب است و آنچه در کلاس‌های دانشگاه فرهنگیان آموزش داده می‌شود باید در کلاس‌های مدارس عملی شود.

کسائیان با تأکید بر اینکه دانشگاه فرهنگیان جزو تفکیک‌ناپذیر آموزش و پرورش است، گفت: اگر این دو از هم جدا شوند مطمئناً دانشگاه فرهنگیان در انزوا از بین می‌رود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز