کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فوتبال، آرای جدید خود را در خصوص برخی از پرونده‌ها اعلام کرد.

به گزارش مرور نیوز، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فوتبال، آرای جدید خود را در خصوص برخی از پرونده‌ها اعلام کرد که آرای صادره به شرح زیر است:

با توجه به شکایت ایزد سیف الله پور از باشگاه بادران تهران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۸۷۰ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۵۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام مبلغ ۳۷ میلیون  و ۴۰۶ هزار و ۶۹۰ ریال محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت اعلام کرد خواسته خواهان نسبت به مازاد محکوم به مندرج در بند ۱ مردود اعلام می گردد. (رای غیرقطعی است)

در پی شکایت هیات فوتبال تهران از پیمان میری، بازیکن باشگاه آلومینیوم اراک، این بازیکن محکوم به پرداخت مبلغ ۸۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ۸۵۳ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان شد. (رای قطعی است)

در پرونده شکایت هیات فوتبال تهران از رضا علیاری، بازیکن باشگاه نساجی مازندران، این بازیکن  به پرداخت مبلغ ۸۵ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و ۸۵۳ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. (رای قطعی است)

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز