پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران به فیفا ارسال شد.

به گزارش مرور نیوز، پیش ‌نویس اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال که حدود ۲ هفته قبل در کمیته حقوقی و تدوین مقررات این فدراسیون مصوب شده بود، در جلسه یکشنبه هفته قبل اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مورد تایید قرار گرفت.

با توجه به اینکه سئول نشین ‌ها فرصت داشتند این پیش نویس را تا پایان اردیبهشت برای بررسی فیفا در اختیار فدراسیون بین المللی فوتبال قرار بدهند، این اقدام انجام شده است و باید دید آیا مسئولان فیفا پیش نویس اساسنامه را تایید خواهند کرد یا اینکه ایراد‌هایی را نسبت به آن مطرح می‌کنند.

یکی از نکات مهم درباره فدراسیون، معرفی شدن آن به عنوان یک نهاد «عمومی غیر دولتی» در اساسنامه جدید است. همچنین قرار است اعضای کمیته‌های انضباطی، استیناف و اخلاق به عنوان ارکان قضائی فدراسیون طبق اساسنامه جدید در مجمع فدراسیون حضور داشته باشند.

البته طبق بند یک مواد ۲۰ و ۲۱ اساسنامه فعلی، باید پیش نویس اساسنامه جدید قبل از ارسال به فیفا به مجمع هم ارسال می‌شد که به نظر می‌رسد مدیران فدراسیون برای اینکه ابتدا نظر فیفا را نسبت به پیش نویس دریافت کنند، از ارائه آن به مجمع خودداری کرده اند.

طبق جدول زمابندی که فدراسیون برای اصلاح اساسنامه در اختیار فیفا قرار داده است باید در تاریخ ۱۱ تیر مجمع تصویب اصلاح اساسنامه برگزار شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز